Oncologisch voetzorgverlener

 

Een Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) verleent veilige voetzorg en neemt preventieve maatregelen om de voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.

Met deze voetverzorging wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Om als behandelaar bewust te worden van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan is een gedegen opleiding noodzakelijk, alleen een workshop is niet voldoende!

Een OVV heeft een uitgebreide scholing gehad en stages gelopen. Mijn stages hebben plaatsgevonden op de volgende locaties:

  • Elkerliek ziekenhuis te Helmond; afdeling oncologie
  • Allround Nieuwetijds Oncologisch Centrum  te Helmond
  • Inloophuis de Cirkel te Helmond
  • Hospice De Ark, Roermond
  • Gezondheidscentrum Leonardus; Fysiotherapie Leonardus, aandachtsgebied Oncologische fysiotherapie.

Dit alles zodat de OVV een veilige en doelmatig voetzorgverleningstraject in kan zetten, in afstemming met de behandelend arts.

Ik sta ingeschreven in de verwijsgids van het IKNL. In deze verwijsgids met de volgende link www.verwijsgidskanker.nl   kunt u een erkende oncologisch voetzorgverlener bij u in de buurt zoeken. 

Daarnaast sta ik ook ingeschreven in het digitaal informatieplatform voor patiënten die voetproblemen hebben als gevolg van kanker. https://www.oncofoot.com

Voor informatie over de behandeling, zie het tabblad behandelingen op deze website.